English
แอพดี ๆ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว
สำหรับลูกบ้านแสนสิริ
Free Download
Call 1685
Sansiri Call Centre

ขั้นตอนการติดตั้ง
และเริ่มต้นเข้าระบบเพื่อใช้งาน
Home Service Application

1ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Home Service
A ระบบ iOS ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store
B ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store
* สำหรับ iOS 7.0 ขึ้นไป หรือ Android 4.0 ขึ้นไป
2หากเคยสมัครใช้งานแล้ว สามารถล็อกอินด้วย
username และ password ที่มีอยู่
เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที
3 หากต้องการสมัครใช้งาน เลือก New Account
4ตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน
โดยระบุอีเมล์ที่ตรงกับที่เคยให้ไว้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พร้อมกรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
5ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ
เพื่อลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก
หากอีเมล์นั้นมีสิทธิ์ในการใช้งาน
ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใช้งาน โดยให้ตั้ง username และ password ที่ต้องการใช้งาน
username
สามารถใช้เป็นอีเมล์แอดเดรสตามที่ระบุไว้
หรือแก้ไขได้ตามต้องการ โดยจะต้องประกอบด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข หรือผสมกันได้
password
ต้องมีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป
โดยสามารถประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข หรือผสมกันได้
หลังจากสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่าพร้อมใช้งาน
สามารถใช้ username และ password ในการเข้าใช้งานได้ทันที
แอปพลิเคชันจะจดจำการเข้าใช้งานของท่านในการใช้งานครั้งต่อไป โดยไม่จำเป้นต้องออกจากระบบและเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
!หากอีเมล์นั้นไม่มีสิทธิ์ในการใช้งาน
หลังจากเลือกโครงการและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว หากยังไม่พบข้อมูล ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเพื่ออนุมัติสิทธิ์การใช้งาน